BM_kontrolni den 10.7.24_1

Kontrolní den na Barrandovském mostě

Dnešní kontrolní den na Barrandovském mostě za účasti náměstka pro dopravu hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba, náměstka Technické správy komunikací Josefa Richtra a zástupce zhotovitele Martina Řediny. Detailně byly řešeny komplikace, které se během opravy objevily a opatření, která byla přijata k zajištění úspěšné realizace stavby. Zejména se jednalo o zajištění konzoly nosné konstrukce pomocí podpěr proti průhybu konzoly a plné využití UHPC betonu pro spřahující vyrovnávající vrstvu – toto použití umožnilo pokračovat v rekonstrukci mostu.