default

Barrandovský most otevřen

První etapa rekonstrukce Barrandovského mostu pomalu končí. Zásadní dopravní omezení na mostě bylo z rekonstruovaného úseku odstraněno v neděli 16. října po 23 hodině, kdy byla i plně zprůjezdněna nová rampa ze Strakonické ulice. Technická správa komunikací (TSK) prostřednictvím Zhotovitele, společnosti PORR, práce na mostě ale ještě neukončila. Řidiči zde budou stavbaře vídat i v následujících dnech. V pohotovosti také zůstávají odtahové vozy, které budou k dispozici, než se doprava vrátí do normálu a řidiči si opět zvyknou na plnou kapacitu mostu i ramp a průpletů na jeho předpolích.

„Barrandovský most je znovu otevřen. Úspěšně jsme dokončili první etapu rekonstrukce století – po 40 letech svého fungování se Barrandovský most konečně dočkal první pořádné opravy a na Barrandovském mostě se opět dá jezdit všemi směry,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek pro oblast dopravy.

Z pondělí 17. října na úterý 18. října dojde k odstranění přechodného dopravního značení, které omezuje jeden jízdní pruh na severním mostě ve směru z Jižní spojky na Smíchov. Do pátku 21. října ještě proběhne demontáž přejezdů na předpolí mostu na straně Prahy 4, oprava části povrchu vozovky na rampě a montáž tlumiče nárazů v křížení s Modřanskou rampou. Doprava se v tomto místě omezí záborem pravého jízdního pruhu za mostem a záboru levého jízdního pruhu na sjízdné rampě do ul. Modřanská.

Práce budou pokračovat i uvnitř samotné nosné konstrukce mostu, kde budou v následujících dnech probíhat injektáže nově předepnutých lan. Dále v části pod mostem na modřanské straně bude dokončena instalace tlumičů. Namontováno bude i zvýšené zábradlí na jižním chodníku mostu.