BM-kartogram-intenzit_aktualita

Směrové průzkumy: přes Barrandovský most projíždí denně téměř 150 tisíc vozidel

Přes Barrandovský most projíždí denně téměř 150 tisíc vozidel. Největší zastoupení mají osobní automobily (86 %) a dodávky (9 %), naopak podíl vozidel nad 3,5 t (5 %). Průměrná doba průjezdu je v průměru 4 min, v ranní špičce se však téměř zdvojnásobí.

Barrandovský most je strategická součást pražské dopravní sítě a sehrává svou zásadní roli v rámci každodenní dopravy. Jeho poloha a význam z něj dělají nejen most spojující břehy Vltavy, ale také kritický bod, ovlivňující celkovou plynulost a bezpečnost městského provozu. Z předešlých průzkumů víme, že přes tento most projíždí denně přibližně 150 tis. vozidel, jedná se tak o nejzatíženější úsek komunikační sítě v celé republice. TSK, a.s. proto i v souvislosti s přípravou dalších etap rekonstrukce mostu zadala veřejnou zakázku pod názvem Barrandovský most, směrový průzkum vozidel. Cílem tohoto průzkumu bylo zejména vyčíslení směrových vztahů mezi navazujícími komunikacemi, identifikace špičkových hodin a zastoupení jednotlivých druhů vozidel.  

Při průzkumu bylo na 8 komunikacích osazeno celkem 21 kamer. Vlastní průzkum proběhl 26. a 27. dubna 2023, zpracovatelem byla společnost SmartPlan s.r.o. ve spolupráci s dalšími partnery (Fakulta dopravní ČVUT v Praze, IoMobility Solutions s.r.o., Scrumware s.r.o.). Následně proběhlo podrobné vyhodnocení získaných dat. Výsledky byly využity nejen pro přípravu návazných etap rekonstrukce mostu, ale i pro zpřesnění dopravního modelu Prahy, který TSK udržuje. Jedním z výstupů je i dashboard, který je volně přístupný na adrese praha.scrumware.eu

Prezentace ke stažení: Barrandovský most – směrový průzkum

Základní výsledky

Přes hranici sledované oblasti byl za 48 hodin zaznamenán téměř milion průjezdů vozidel.

Vybranými úseky projíždí v pracovním dny:

 • Barrandovský most – 144,3 tis. vozidel, nejvíce mezi ranní 7. a 8. hodinou (10,5 tis.),
 • Strakonická ul., Zlíchovský tunel-Barrandovský most – 126,6 tis. vozidel, nejvíce mezi ranní 7. a 8. hodinou (9 tis.),
 • Jižní spojka, Sulická-Modřanská – 120,6 tis. vozidel, nejvíce mezi ranní 7. a 8. hodinou (8,6 tis.),
 • Dobříšská ul. – 100,8 tis. vozidel, nejvíce mezi ranní 7. a 8. hodinou (7,5 tis.),
 • Strakonická, Mezichucelská-Barrandovský most – 63,7 tis. vozidel, nejvíce mezi odpolední 16. a 17. hodinou (4,8 tis.),
 • K Barrandovu, Pod Habrovou-Barr. most – 58,5 tis. vozidel, nejvíce mezi odpolední 15. a 16. hodinou (4,2 tis.).

Nejsilnější vztahy:

 • Jižní spojka-Dobříšská – 45,8 tis. vozidel,
 • Jižní spojka-K Barrandovu – 31,0 tis. vozidel,
 • Dobříšská-Strakonická (Mezichucelská-Barrandovský most) – 23,4 tis. vozidel,
 • Jižní spojka-Strakonická (Mezichuchelská-Barrandovský most) – 17,5 tis. vozidel.

Nejvíce vozidel během dne projíždí sledovanou oblastí:

 • v denním období mezi 6. a 22. hodinou (93,8 %),
 • v ranní špičkové hodině mezi 7. a 8. hodinou (7,1 %),
 • v odpolední špičkové hodině mezi 15. a 16. hodinou (7,1 %).

Kartogram intenzit

Grafické znázornění intenzit na komunikační síti v měření oblasti (v tis. vozidel/den)

Směrové diagramy dopravních vztahů

Grafické znázornění směrových vztahů – 8 vstupů a výstupů (vozidel/den)
Grafické znázornění směrových vztahů – 8 vstupů a výstupů (vozidel/den)

Variace dopravy – celkové zatížení

Variace dopravy (všechna vozidla v procentech)