BM_Modřanská rampa

Modřanská rampa se dočká rozšíření

V pondělí 10. července 2023 budou zahájeny stavební práce na odbočovacím pruhu z ulice Modřanská na Jižní spojku s cílem rozšíření a zvýšení kapacity při nájezdu na Jižní spojku z modřanské strany.

Dojde k rozšíření odbočovacího pruhu do stávající zeleně v šířce 4 m a na délku 40 m. Případná obnova asfaltových vrstev proběhne v nezbytně nutném rozsahu. Zároveň dojde k posunu jedné uliční vpusti k nově navržené obrubě s vyústěním do stávající přípojky.

Stavba bude zahájena dne 10. července 2023 a ukončena 8. srpna 2023. Po celou dobu bude uzavřen pravý pomalý jízdní pruh ve směru do centra (od ulice Pikovická – odbočovací pruh na Jižní spojku). Doprava bude v tomto úseku o délce cca 50 m vedena pouze jedním jízdním pruhem vlevo. Odbočení na Jižní spojku bude zachováno.

V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí Barrandovského mostu se jedná o jednu z posledních plánovaných akcí na obnovu a rozšíření nájezdových a sjezdových ramp v okolí mostu a na/z Jižní spojky. Zkapacitněním nájezdu se urychlí doprava v Modřanské ulici jednodušším vyklízením směru do centra a na Jižní spojku. Řidičům se tak urychlí průjezd po Modřanské a následný nájezd na Barrandovský most.

Více na Opravujeme.to