BM_prvni tydny oprav_2.etapa_2

Na Barrandovském mostě skončily bourací práce

Na Barrandovském mostě skončily bourací práce (video z prvních dnů oprav).

Stavbaři začali s betonováním na hlavní části rekonstrukce. Stejně jako v I. etapě se vyskytly komplikace a to, že je most v horším technickém stavu, než se předpokládalo v projektu. Rekonstrukce v druhé etapě pokračuje podle předpokladů, i když se objevují neočekávané komplikace. „Věřím, že se nám podaří dodržet harmonogram tak, že skončíme do konce prázdnin,“ řekl Zděněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

Dosud nejzávažnějším problémem byl stav opěr barrandovské rampy, které jsou v horším stavu, než projekt předpokládal. „Povedlo se ale nastavit sanační práce tak, aby se vtěsnaly do hlavního harmonogramu, takže by to nemělo způsobit žádné zdržení,“ řekl Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

Právě při projektových pracích ale stále přetrvávají komplikace, jelikož nikdo nedokáže předpovědět, v jakém stavu části mostu jsou po jejich odhalení. Opravy se tudíž musí doprojektovávat za pochodu. „Tam bohužel nedošlo k poučení se z první etapy a ty stále vykazují vyšší procento chyb, takže se musí revidovat, což všechny zdržuje,“ postěžoval si Sinčák.

Dělníci nyní betonují vyrovnávací vrstvu z vysokohodnotového UHPC betonu, která srovná povrch opravené části do stejné výšky se zbytkem mostu.

Silničáři také dělají novou izolaci pod římsami a osazují nový mostní závěr, který umožňuje tzv. dilataci, tedy pohyby mostu. „Dále probíhají práce uvnitř komory mostu, kde betonujeme deviátory, což jsou takové betonové bloky, které vymezují geometrii nových předpínacích kabelů, kterými most zesilujeme,“ řekl Martin Ředina, vedoucí projektu spol. PORR.

Na příjezdové rampě z Barrandova pak dělníci rovněž vybetonovali vyrovnávací vrstvu. „Momentálně je tam zaizolována část mostovky pod římsami a dělají se tam betonáže říms, plus injektáže předpínacích kabelů nosné konstrukce,“ dodal Ředina. Na rampě je nutné vyměnit ložiska mezi pilířem a nosnou konstrukcí, kterou proto museli dělníci nadzvednout. Ložiska nyní mění, což dělali i u hlavního mostu přes řeku.

Autor textu: ČTK a TSK