Prazsky okruh_aktualita

Na D0 nepotřebujete dálniční známku, pokud využijete oficiální objízdné trasy jako náhradu za průjezd po Barrandovském mostě

V rámci oprav Barrandovského mostu jsou po Pražském okruhu D0 vyznačeny objízdné trasy, a v tom případě ho lze využít bez poplatku, dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích:

  • (6) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, po níž má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ni z uzavřené pozemní komunikace. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky a náhrada případných následných škod se stanoví v podmínkách rozhodnutí o uzavírce a objížďce a uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku.
  • (7) Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.

To v praxi znamená, že pokud je dopravním značením vyznačena objízdná trasa a navedena na dálnici, mohou ji vozidla, která smějí vjíždět na dálnici, použít bez poplatku, tedy u osobních vozidel bez dálniční známky. Toto však neplatí u vozidel s konstrukční rychlostí nižší než 80 km/hod. Ta na dálnici nesmějí vjet ani v tomto případě a je pro ně vyznačena jiná objízdná trasa.

Jestliže tedy jedete vozidlem, které splňuje technické podmínky pro použití dálnice a značená objížďka vás navede na dálnici, smíte ji použít i bez platné dálniční známky. Je však nutné z dálnice sjet v místě, kde ji objízdná trasa opouští, neboť v dalším úseku dálnice již osvobození neplatí.

Více informací o dopravě během rekonstrukce Barrandovského mostu najdete zde.