BM_pripravne prace_BM_01-24

Na Barrandovském mostě a ulici Strakonická dojde k částečnému omezení dopravy z důvodu výměny ložisek

V polovině ledna 2024 začnou první práce na severní nosné konstrukci Barrandovského mostu ve směru z Jižní spojky na Smíchov. Práce spočívají ve výměně ložisek, kdy bude třeba most nadzdvihnout, což si vyžádá částečné omezení dopravy jak na mostě, tak i pod ním na ulici Strakonická.

Práce omezující provoz na ulici Strakonická

V termínu 15. 1. – 17. 3. 2024 dojde k výměně ložisek na opěrách a k zajištění vstupu do komor severního mostu (směr Smíchov). Během této etapy dojde na ulici Strakonická ve směru do centra k dopravnímu omezení, kdy bude uzavřený vyhrazený jízdní pruhu v místě podjezdu pod Barrandovským mostem.

  • V termínu 15. 1. – 4. 2. 2024 bude doprava vedena v pravém jízdním pruhu.
  • V termínu 5. 2. – 17. 3. 2024 bude průjezd umožněn dvěma zúženými jízdními pruhy.

Více informací na Opravujeme.to

Práce omezující provoz na Barrandovském mostě

V termínu 19. 1. – 10. 2. 2024 bude v průběhu výměny ložisek most přizvedáván a přes mostní závěry budou pokládány provizorní přejezdové prahy. S tím souvisí následující dopravní omezení:

Strana Praha 5 (směr Smíchov):

  • Během 2 nocí 19. 1. – 20. 1. a 20. 1. – 21. 1. 2024 budou na Barrandovském mostě uzavřené dva levé jízdní pruhy a pravý jízdní pruh. Doprava bude v místě uzavírky vedena v jednom jízdním pruhu (druhý zprava).
  • Dne 20. 1. 2024 bude na Barrandovském mostě uzavřený pravý jízdní pruh ve směru na Smíchov
    a část pravého pruhu ve směru na Barrandov. Doprava bude v místě uzavírky vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích ve směru na Smíchov a v jednom jízdním pruhu ve směru na Barrandov. Doprava bude v místě mostního závěru vedena po přejezdových prazích.

Strana Praha 4 (směr Braník):

  • Během 2 nocí 9. 2. – 10. 2. a 10. 2. – 11. 2. 2024 budou na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky uzavřené dva levé jízdní pruhy a doprava bude vedena po zpevněné krajnici. Na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený levý jízdní pruh a doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu.
  • Dne 10. 2. 2024 bude doprava na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený pravý jízdní pruh a doprava bude vedena v levém jízdním pruhu. Doprava bude v místě mostního závěru vedena po přejezdových prazích.

Více informací na Opravujeme.to