BM-zabor cyklotrasy

Omezení na cyklostezkách vedoucích pod Barrandovským mostem

Přestože hlavní stavební práce II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu skončily, omezení pro cyklisty potrvá až do října letošního roku. Z důvodu provádění prací na ložiskách/podpěře mostu dojde pod mostem k záboru v prostoru cyklotras na levém i pravém břehu Vltavy.

Levobřežní cyklostezka A1

Na straně Prahy 5 bude omezení probíhat v termínu 5. 10. – 20. 10. 2023. Cyklisté mohu využít objízdnou trasu ze směru od Lahovic směrem na Barrandovský most: (cyklotrasa A111, A12) ul. Podjezd – ul. Zbraslavská – Barrandovský most – severní strana chodníku Barrandovského mostu – Praha 4 (obdobně v opačném směru). Ve směru od Prahy 4 na Prahu 5 – severní strana chodníku Barrandovského mostu – Praha 5 (obdobně v opačném směru).

Více na Opravujeme.to.

Pravobřežní cyklostezka A2

Na straně Prahy 4 probíhá omezení v termínu 1. 9. – 4. 10. 2023. Pro cyklisty a pěší je zajištěna zpevněná plocha, která je přizpůsobena k dočasnému pěšímu provozu.

Více na Opravujeme.to.