BARR-plavebni-znaky-23.5.2022

Plavící se v okolí Barrandovského mostu by neměli podcenit sledování plavebního značení

Veřejnost a členové, kteří využívají služeb loděnice by v okolí Barrandovského mostu měli věnovat zvýšenou pozornost upravenému plavebnímu značení v souvislosti s opravou této stavby.

V rámci probíhající rekonstrukce došlo k uzavření plavební dráhy v krajních polích mostu. Jak lze dokumentovat i z úvodní fotografie, most byl osazen plavebními znaky. A toto značení je nezbytné plně respektovat. Konkrétně při probíhajících pracích na demolici a snášení říms hlavního mostu by se kanoisté či veslaři jakož i další účastníci plavebního provozu neměli v zákazem a značením vymezeném prostoru za žádných okolností plavit ani jinak pohybovat.

Na základě obecných poznatků je známo, že veřejnost často tento typ značení často nesleduje či vyloženě nerespektuje. Je proto dobře zdůraznit, že dodržováním plavebních pravidel a návěstidel chrání v první řadě své zdraví i životy.

 


 

Půdorysné schéma plavebních znaků