Obrázek č. 1_nové uspořádání dopravy na výjezdu z BM ve směru na Jižní spojku

Pozor: Na barrandovském mostě dojde od zítřka – 10. srpna ke změně řazení jízdních pruhů při výjezdu z centra na jižní spojku

V termínu od zítřka – čtvrtka 10. srpna do neděle 3. září 2023 změní Technická správa komunikací (TSK) řazení jízdních pruhů při výjezdu z Barrandovského mostu na Jižní spojku na straně Prahy 4. Tato úprava dopravního režimu je nezbytná pro dokončení hlavních prací v II. etapě rekonstrukce Barrandovského mostu a pro provedení stavebních úprav na předpolí mostu, kde se napojuje rekonstruovaná část na navazující komunikaci.

„Řidiče prosíme, aby se věnovali řízení a sledovali nové řazení do jednotlivých jízdních pruhů. Ve směru ze Smíchova na Jižní spojku doporučujeme využít průběžného levého jízdního pruhu, který se převádí do protisměrného pásu. Druhý pravý jízdní pruh je především určen pro sjezd rampou do Braníka a Modřan. Řidiči, kteří přijíždějí po rampě ze Strakonické ulice musí počítat se složitějším průpletovým napojením do jízdního pruhu ve směru na Jižní spojku,“ upřesňuje novou organizaci dopravy Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK.

Ve směru ze Smíchova od Dobříšské ulice na Barrandovský most zůstanou zachovány dva jízdní pruhy směřující na Barrandovský most, kdy levý jízdní pruh je primárně určen pro řidiče směřující pouze na Jižní spojku. Tento pruh se od začátku rekonstrukce převádí do protisměru na severní část mostu a zde k žádné změně nedojde. Pravý jízdní pruh i nadále povede řidiče na jižní část mostu, kde se nachází průpletový úsek s vozidly jedoucími od jihu z rampy ze Strakonické komunikace. Na rozpletu před sjezdem na Modřanskou ulici bude však nově možné pokračovat na Jižní spojku pouze levým jízdním pruhem, pravý jízdní pruh bude sloužit výhradně pro sjezd na Modřanskou.

DCIM101MEDIADJI_0442.JPG

Během těchto prací na předpolí Barrandovského mostu dojde ke stavební úpravě navazující komunikace na Barrandovský most na straně MČ Praha 4. Jedná se o dokončovací práce na mostních závěrech, výměnu povrchu a vyrovnání nivelity komunikace. V prvních dnech dojde k odfrézování starého povrchu a k následnému nahrazení asfaltových vrstev (ložná a obrusná). Bez těchto úprav by nebylo možné dokončit II. etapu Barrandovského mostu a most napojit na navazující komunikaci.