default

Rekonstrukce Barrandovského mostu je za svou polovinou. Jde o dopravně i technicky nejnáročnější stavbu století.

Technická správa komunikací prostřednictvím svého dodavatele, společnosti PORR, provádí nezbytnou rekonstrukci nosné konstrukce mostu, která plynule navázala na opravu pilířů v minulých letech. Práce na první etapě jsou nyní za svou polovinou a vzhledem k náročnosti stavby je třeba operativně upravovat a doplňovat některé postupy prací. Po celkové rekonstrukci se životnost mostu prodlouží o desítky let a zvýší se i jeho únosnost a zatížitelnost.

Přímo na mostě i na rampě z ulice Strakonická již proběhly všechny „tvrdé“ práce, tedy například frézování vozovkového souvrství, bourání samotné rampy, řezání mostní konstrukce a následné odstranění mostních říms. V tuto chvíli dochází k výměně mostních ložisek a zároveň probíhá betonáž deviátorů přímo v komoře nosné konstrukce. Dále se provrtávají příčníky pro vedení nových tras předpínacích kabelů.

Novinkou, která vzešla z požadavků nalezení nejlepšího technického řešení nadměrné tloušťky vozovkového souvrství na mostě, je použití ultra vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC – jedná se o obdobný materiál, který se využívá u stavby Štvanické lávky). Ten neslouží jen jako vyrovnávací vrstva samotné mostovky, ale hlavně spolupůsobí se starým betonem nosné konstrukce a díky tomu se zvyšuje únosnost a zatížitelnost mostu. Výrazně také ochrání nosnou konstrukci před zatékáním vody. Použitím speciálního betonu se prodlouží životnost mostu o desítky let.

Trvanlivost tohoto speciálního materiálu je i více než 200 let

Je několikrát pevnější než klasický beton, proto se hodí pro velmi vytížené konstrukce, což Barrandovský most, po kterém denně proudí 144 000 aut, bezpochyby je.

Na strakonické rampě proběhla betonáž nových hlav pilířů, osazení nových ložisek, betonáž zdi a konzole chodníku nábřežní zdi, montáž podpěrné konstrukce a bednění mostovky s armováním a ukládání předpínacích kabelů. V následujících dnech již proběhne betonáž nové nosné konstrukce.