tz4-1

Rekonstrukce křižovatky MODŘANSKÁ – BRANICKÁ začne v polovině března

Praha 9. března 2022 – Technická správa komunikací (TSK) pokračuje v přípravách na rekonstrukci Barrandovského mostu a jednou z oprav, která musí proběhnout před samotnou rekonstrukcí, je souvislá údržba vozovky v ulici Modřanská v křižovatce s ulicí Branická. Práce začnou v úterý 15. března 2022 a potrvají do 30. dubna 2022. Týkat se budou úseku v délce 200 metrů ve směru z centra a 350 metrů ve směru do centra města.

Jedná se o odfrézování starého povrchu do hloubky 10 cm, vyrovnání obrub, vyrovnání znaků inženýrských sítí a po položení nové asfaltové vrstvy i vyzvednutí kanalizačních poklopů. Dodavatelská firma také předláždí v uvedeném úseku autobusové zastávky a na závěr upraví vodorovné dopravní značení tak, aby navazovalo na již opravenou část Modřanské ulici z předchozích let.

Dopravní omezení:

Uzavírka bude po etapách tak, aby byla zachována průjezdnost táto křižovatky.

Další informace k omezení dopravy naleznete na: https://opravujeme.to/action/765/

Zhotovitel: PORR, a.s.