BM_pozor

Řidiči, dejte POZOR!

Věnujte prosím POZORnost těmto doporučením k zachování plynulého provozu během oprav Barrandovského mostu.

Prohlédněte si video

P – plánování

 • vybírat prostorově úspornější vozidla (např. HD)
 • časové rezervy (po změně/při první cestě vyrazit o půl hodiny dříve)
 • předcestovní i průběžné dopravní informace
 • odložení cest do méně vypjatých období

O – ohleduplnost

 • pečlivě vážit nezbytnost svých cest
 • srozumitelnost a vyzpytatelnost pro ostatní účastníky (plynulé změny rychlosti i směru jízdy, řazení dříve než musíme, směrová světla v dostatečném předstihu, varovná světla při náhlém brzdění a při dojíždění do kolon)
 • umožnění plynulého řazení vozidel ze sousedních pruhů
 • střídavá jízda v pruzích, aby bylo kam uhnout

Z – zdrženlivost

 • reálná silnice není závodiště ani arkáda, pořadí není důležitější než zdraví
 • „utrhnutí“ času na úkor ostatních se nám mstí častěji, než si připouštíme
 • smířlivost a zachování klidu zvláště při pocitech křivdy a nespravedlnosti
 • ani maximální povolená rychlost není v každé situaci bezpečná

O – ostražitost

 • plně se soustředit na řízení a situaci v provozu
 • nejezdit po zvyku a sledovat aktuální dopravní značení
 • očekávat od ostatních agresivní a nebezpečné manévry
 • občas přešlápne každý, ne vždy nám to ale situace odpustí

R – respekt

 • dodržování pravidel silničního provozu
 • umožnit průjezd složkám IZS, jako kdyby jeli na pomoc Vašim nejbližším
 • přiměřenost chování druhých nemůžeme soudit bez znalosti jejich životů
 • nemusí se každému hned zdát nebo hodit, přesto každé opatření má účel