Josef-Sincak

Šéf TSK Jozef Sinčák: Prosím, odložte za volantem mobily a soustřeďte se

Rekonstrukce Barrandovského mostu se dostala do fáze, kdy opravy pocítí na 110 dní řidiči více než 140 tisíc aut, která každý pracovní den most využijí. Jak se bude most opravovat, které části jsou nejvíce poškozené, proč se musí úplně zbourat nájezdová rampa ze Strakonické ulice a jak bude fungovat systém s nonstop připravenou odtahovou službou na každé straně mostu? Generální ředitel TSK Jozef Sinčák říká, že oprava prodlouží životnost mostu na dalších 30 let.

Foto: Jozef Sinčák

Dnes má Barrandovský most čtyři pruhy v každém směru. Jejich počet se od 14. května 2022 sníží na tři pro každý směr. Co to udělá s dopravou?

Významně se zahustí provoz na komunikacích a ve směrech, které Barrandovský most propojuje. Mimo špičku by měl být most průjezdný, jak to známe dnes, možná se provoz bude víc podobat dnešní špičce. Ale v té klasické špičce bude zdržení viditelné. Odhadujeme, že se cestovní doba může prodloužit v minutách i v nižších desítkách minut.

Může to ovlivnit i provoz v navazujících tunelech Městského okruhu? Mrázovka, Strahovský tunel…

Ano, bude-li ucpaný most, třeba kvůli dopravní nehodě, a bude-li sahat kolona z Dobříšské ulice až k tunelu Mrázovka, povede to k regulaci provozu v tunelech už od Troje.

Zmínil jste nehodu. Jak rychle je možné nehody z Barrandovského mostu odstranit? I malý ťukanec dvou aut ve zúžení může všechny hodně zdržet.

Na to jsme pamatovali už při výběru firmy, která most opraví. Na své náklady musí udržovat na každé straně mostu jedno odtahové auto v pohotovosti 24 hodin sedm dní v týdnu. A s policií jsme domluveni, že se těmto nehodám a nehodám na objízdných trasách bude věnovat prioritně.

Jako první se začne pracovat ve dvou pruzích ze Smíchova směrem k Jižní spojce. Takže nebude možné ani odbočit ze Strakonické na Barrandovský most…

Ta nájezdová rampa je částečně na násypu a zbytek je spojitý most, jehož nosná konstrukce je z prefabrikovaných nosníků, které jsou ve velmi špatném stavu. Nosná konstrukce mostu se musí zbourat a postavit znovu. Proto připravujeme vratnou rampu před Lihovarem. Je to extra opatření, které pomůže. Ze Strakonické pojedete rovně směrem k Lihovaru a ještě před ním bude nová možnost otočit se zpět na most. Je to něco navíc, než co umožní běžné objízdné trasy. Zároveň ale musím upozornit, že nepůjde o plnohodnotnou náhradu opravovaného spojení, po vratné rampě zvládne projet přibližně 500 aut za hodinu. To ve špičce nemusí stačit. Doporučil bych řidičům především hlavní objízdnou trasu po Pražském okruhu.

Jak dlouho je zřejmé, že Barrandovský most bude potřebovat tak velkou opravu?

První impulsy se začaly objevovat v letech 2015 a 2016 při detailních kontrolách. Hlavní prohlídka pak potvrdila zhoršení stavu mostu. Následovala velká diagnostika mostu, která ukázala, že jeho nosná konstrukce je hodnocena pátým stupněm ze sedmistupňové škály. A pátý stupeň znamená špatný stav. To byl definitivní impuls začít připravovat rekonstrukci mostu. První etapou, která nebyla vidět z vrchu mostu, byla sanace konstrukce spodní stavby mostu. Ta byla ukončena loni. To byl ten okamžik, kdy jste viděli pod mostem lodě a pontony a částečně byl omezený pruh na Modřanské a Strakonické, protože tam nějakou dobu stálo lešení. Teď už budou následovat opravy na povrchu.

Barrandovský most je z předpjatého betonu s ocelovými lany uvnitř betonové konstrukce. V čem je největší problém?

Stěnami betonové nosné konstrukce jsou vedena předpjatá ocelová lana, která most nesou a díky kterým most nespadne vlastní tíhou. Diagnostika odhalila místa, kde úbytek kapacity těch lan byl i několik desítek procent. V některých místech chybělo až 90 procent jejich původní kapacity. Současné řešení spočívá v tom, že se uvnitř tubusu pod horní deskou nosné konstrukce mostu dobetonují nové prvky, odborně se jim říká deviátory, a těmi se provléknou nová ocelová lana, která se předepnou. Tím zajistíme dodatečné předpětí mostní konstrukce. Stará lana stabilizujeme a v betonové konstrukci zůstanou, budou i nadále plnit svou funkci, ale budou je dublovat lana nová.

Proč začala stará lana korodovat?

Do mostu zatéká primárně v pracovních spárách, budeme proto kompletně sanovat betonové konstrukce a provedeme novou celoplošnou izolaci nosné konstrukce mostu. To zatékání zastaví, aby se jejich stav už nezhoršoval. Systém byl vymyšlen tak, že původní lana byla uložena do trubek a prostor kolem nich měl být vyplněn injektážní cementovou maltou. Tehdejší technologie, když se most stavěl, ale nebyly tak dokonalé jako dnes, aby se podařilo vyplnit prostor kolem lan úplně dokonale. A v těch místech se k lanům dostává voda, proto se jejich stav tak zásadně zhoršil.

To už u nových lan nehrozí?

Dnes už se to dělá jinak. Každé lano bude mít takzvaný tukový obal a kolem ještě plastový obal, který bude chránit vrstvu tuku na laně. To zamezí kontaktu s vodou. Jsou to nové technologie, které tehdy nebyly. Ta rekonstrukce není zase tak náročná technicky. Je ale náročná svým rozsahem a dopadem na dopravu.

Jaká bude životnost mostu po opravě?

Když se most otevíral v roce 1983, byla jeho životnost určena na 30 let. Teď se pouštíme do první takhle velké opravy a máme už necelých 40 let od jeho otevření. Současná oprava prodlouží životnost mostu o dalších 30 let. A to bude platit průběžně po každé další kvalitně prováděné údržbě. Budoucí životnost mostu nemá vlastně jeden konkrétní časový údaj. Když most projde za pět let důkladnou údržbou, posune se tím jeho životnost opět na dalších 30 let. A při další údržbě opět na dalších 30 let.

Kolik bude kompletní oprava mostu stát?

Všechny čtyři etapy, které teď budou následovat na povrchu, budou stát necelých 600 milionů korun. Kdybychom připočetli i sanace spodní konstrukce mostu a další práce, které jsou už hotové, blížíme se k částce 750 milionů korun.

Nehrozí souběh oprav na důležitých objízdných trasách? Že se bude opravovat most i ulice v okolí?

V minulých letech jsme postupně opravovali komunikace, které teď řidiči využijí jako objízdné trasy. Šlo například o Modřanskou ulici, Jižní a Štěrboholskou spojku, Vídeňskou, Wilsonovu, ale také Chodovskou nebo ulici K Barrandovu. Na Strakonické ulici dokončujeme nový autobusový pruh směrem do centra až téměř k Barrandovskému mostu. Ten bude zprovozněn dříve, než začnou opravy na mostě. V Komořanské ulici běží oprava opěrné zdi a sanace svahu. Vydali jsme stop stav na opravy objízdných komunikací a nepovolujeme tu žádné stavební práce. Za předpokladu, že nenastanou havárie, nic se tu opravovat nebude.

Koordinujete se i s Ředitelstvím silnic a dálnic? Jednou z klíčových objízdných tras je Pražský okruh a tunely Lochkov a Cholupice.

Přesně tak. Zhruba před rokem jsme se setkali, dali na stůl harmonogramy, protože se ŘSD chystalo rekonstruovat část dálnice D0, tedy Pražského okruhu. Byla tam gentlemanská dohoda, že si na podzim řekneme, kdo je dál v přípravě, a u koho je tedy reálné, že začne stavět na jaře letošního roku. Ten dostane zelenou. Přednost dostal Barrandovský most a až následně bude ŘSD opravovat okruh, aby to nekolidovalo. Je ale potřeba zmínit, že sice mluvíme o rekonstrukci mostu na několik let, ale letos bude provoz omezen jen na 110 dní, v druhém a třetím roce oprav pak jen na 92 dní. To není uzavírka na celý rok, ale vždy jen na čtvrtletí a něco. Proti původnímu plánu, který počítal letos s uzavírkou na 240 dní, jsme dosáhli zásadního zlepšení.

Jaký je váš osobní tip na nejlepší objízdnou trasu?

Jednoznačně je to Pražský okruh. Je to dlouhé, ale nejspolehlivější. Osobně bych se ale jízdě autem přes Barrandovský most snažil ve špičce vyhnout.

Kousek vedle Barrandovského mostu se začne brzy stavět Dvorecký most. Spojí Dvorce a Lihovar a bude sloužit hlavně pro tramvaje a autobusy. Jak je příprava daleko?

Stavbu připravuje investiční odbor magistrátu. Běží veřejná zakázka na zhotovitele, Praha by ráda začala most stavět ještě letos.

A velké rekonstrukce dalších mostů v Praze?

Libeňský most je nejdále. V lednu jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem a 1. března jsme vydali pokyn k zahájení projekčních prací. Teď se bude 18 měsíců oprava projektovat a budeme získávat všechna povolení. První reálný termín, kdy by se mohlo na rekonstrukci začít pracovat stavebně, je jaro 2024. Do té doby chceme připravit také rekonstrukci Hlávkova mostu. Ty mosty ale fungují společně. Když bude zavřený Libeňský most, nemůžeme dopravně omezit Hlávkův most. Proto jsme tu loni rekonstruovali povrch z dlažebních kostek a letos to dokončíme. Barrandovský most bude první, následovat bude Libeňský most a pak Hlávkův most. Dále se pustíme do oprav Čechova mostu, Mánesova mostu a ostatních.

Jaký je váš vzkaz pro řidiče, kteří jezdí přes Barrandovský most?

Buďme k sobě ohleduplní, připravme se na to, že situace tam bude horší než běžně. Drobná chyba a nehoda tu způsobí problémy tisícům řidičů. Jestli mohu poprosit, odložte za volantem mobilní telefony a soustřeďte se na včasné řazení do správných jízdních pruhů. Prosím vás o pozornost, ohleduplnost a toleranci při řízení.