default

TSK nesouhlasí s dalším prodloužením termínu ukončení dopravního omezení na Barrandovském mostě

Společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. obdržela v pondělí 26. září návrh upraveného harmonogramu prací na Barrandovském mostě. Informaci přijala jako objednatel tohoto rekonstrukčního projektu od společnosti PORR, a.s, která zastává pozici jeho zhotovitele. Společnost PORR, a.s. oznámila touto cestou posun termínu dokončení prací na Barrandovském mostě do termínu 22. října 2022 včetně z toho vyplývajícího dopravního omezení na rekonstruované komunikaci.

S daným posunem termínu, však Technická správa komunikací zásadně nesouhlasí a upravený harmonogram musí zcela kategoricky odmítnout. Od data 30. září 2022 proto jako objednatel uplatní veškeré smluvní nároky na kompenzace za nedodržení termínu dle podmínek smlouvy mezi oběma subjekty.

Termín ukončení stávajících dopravních opatření na Barrandovském mostě bude TSK průběžně aktualizovat.