BM_vyhodnoceni_aktualita

Vyhodnotili jsme vliv oprav Barrandovského mostu na dopravu za první 2 týdny

V polovině května jsme zahájili práce na druhé etapě rekonstrukce Barrandovského mostu, a to konkrétně na rampě od ulice K Barrandovu a na severní části jižní mostovky. Před zahájením této akce se realizovala opatření pro zmírnění vlivu dopravních omezení na dopravu jako např. úprava signálních plánů na světelných signalizačních zařízeních, vybudování dočasného vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy MHD nebo zprovoznění vratné rampy u Lihovaru a kompletní otevření mimoúrovňové křižovatky Písnice na Pražském okruhu.

Stejně jako u předešlé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu, sbíráme data o dojezdových dobách na vybraných komunikacích pomocí aplikace WAZE. Na výsledné analýzy se můžete podívat zde.