BM_pripravne-prace-k-3.etape_

Začínají další přípravné práce rekonstrukce Barrandovského mostu. Dotknou se provozu na mostě a uzavřou severní chodník s cyklotrasou A12

Stejně jako v předchozích letech zahajuje Technická správa komunikací (TSK) důležité přípravné práce, které jsou nezbytné pro další část rekonstrukce Barrandovského mostu. Musí se v předstihu připravit speciální konstrukce pod severním chodníkem, přejezdy pro převedení jednoho jízdního pruhu do protisměru a důležitá překládka telekomunikačních kabelů.

První přípravné práce začaly již v lednu výměnou ložisek severního mostu a stále probíhá i omezení dopravy na Strakonické. O tomto víkendu dojde na modřanské straně Barrandovského mostu k redukci jízdních pruhů a použijí se přejezdové prahy. Během dvou nocí z 9. na 10. února a z 10. na 11. února 2024 budou na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky uzavřené dva levé jízdní pruhy a doprava bude vedena po zpevněné krajnici. Na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený levý jízdní pruh a doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu. V sobotu 10. 2. 2024 bude doprava na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený pravý jízdní pruh a doprava bude vedena v levém jízdním pruhu. Doprava bude v místě mostního závěru vedena po přejezdových prazích. Více informací na Opravujeme.to.

O tomto víkendu (sobota od 8:30 do 17:00 a neděle od 8:30 do 15:00) budou probíhat také odvrty vozovkového souvrství na severním mostě z důvodů detailní přípravy na pokládku UHPC betonu při rekonstrukci.

Další důležitou fází příprav je vybudování speciální konstrukce pod severním chodníkem. Ta je nezbytná při bourání a výstavbě nové římsy severní poloviny severního mostu. Stejně jako u první etapy na jižní polovině jižního mostu, i zde v severní části musí stavební firma nejprve odbourat původní římsu, na jejím místě vybudovat provizorní lávku a připravit vše na betonáž nové finální římsy. Jelikož je prostor římsy využíván jako chodník a cyklotrasa A12, musí se tato komunikace zcela uzavřít, a to včetně chodníků na ně navazujících.

Přípravné práce s omezením severního chodníku a cyklostezky A12

Bude uzavřený severní chodník severního mostu (blíže k Podolí) a cyklotrasa A12. Tyto práce ovlivní provoz i v ulici Modřanská ve směru do centra v místě před, pod a za podjezdem Barrandovského mostu, kde bude částečné dopravní omezení. 

Rozsah omezení:

  • 1. etapa v termínu od 5. 2. 2024 do 11. 2. 2024 – bude uzavřený vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty a přilehlý chodník na ul. Modřanská. Doprava bude vedena ve stávajících dvou jízdních pruzích. Obchozí a objízdná trasa je vyznačena.
  • 2. etapa v termínu od 12. 2. 2024 do 26. 2. 2024 – zůstává uzavřený vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty a přilehlý chodník na ul. Modřanská. Doprava bude vedena ve stávajících dvou jízdních pruzích a bude také uzavřený přilehlý chodník i cyklotrasa A12, a to včetně přilehlých chodníků. Obchozí a objízdná trasa bude vyznačena.
  • 3. etapa v termínu od 27. 2. 2024 do 31. 8. 2024 – bude uzavřená cyklotrasa/chodník A12 a k nim vedoucí přilehlé chodníky. Obchozí a objízdné trasy budou stejné jako u 2. etapy.

Přípravné práce na přeložce telekomunikačních kabelů na Barrandovském mostě

Před zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu je třeba v rámci přípravných prací přeložit telekomunikační kabel. Důvodem je uvolnění komor na hlavním mostě. Více informací na Opravujeme.to.

Během této fáze oprav dojde na Barrandovském mostě a příslušných sjízdných a nájezdných rampách/větvích k těmto dopravním omezením:

  • 1. etapa v termínu od 11. 2. 2024 od 06:00 do 19:00 – bude uzavřený levý jízdní pruh ve směru od Prahy 5 na Prahu 4. Doprava bude vedena ve zbývajících jízdních pruzích.
  • 2. etapa v termínu od 12. 2. 2024 od 06.00 do 15. 2. 2024 do 18:00 – bude omezen Barrandovský most (Jižní spojka) ve směru od Braníka na Smíchov – část vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS a zpevněná krajnice. Doprava bude vedena ve dvou stávajících jízdních pruzích. Nájezdová větev z Modřanské ulice na Barrandovský most – část levého jízdního pruhu bude uzavřená. Doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu.
  • 3. etapa v termínu od 16. 2. 2024 od 06:00 do 17. 2. 2024 do 18:00 – bude omezený Barrandovský most (Jižní spojka) ve směru od Braníka na Smíchov – část vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS a zpevněná krajnice. Doprava bude vedena ve dvou stávajících jízdních pruzích. Nájezdová větev z Modřanské ulice na Barrandovský most – část levého jízdního pruhu bude uzavřená. Doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu.
  • 4. etapa v termínu od 15. 2. 2024 od 06:00 do 17. 2. 2024 do 18:00 – bude omezen Barrandovský most a výjezdová větev ve směru do Strakonické ulice ve směru od Braníka na Smíchov – část pravého jízdního pruhu. Doprava bude vedena ve zbývajících jízdních pruzích.

Přípravné práce na stavbě přejezdů pro převedení jednoho jízdního pruhu do protisměru

V průběhu stavebních prací budou připravené provizorní přejezdy, a to před zahájením samotné hlavní etapy rekonstrukce mostu. Více informací na Opravujeme.to.

Termín pro tyto stavební úpravy: 19. 2. 2024 – 11. 3. 2024

Rozsah omezení:

  • Bude omezený Barrandovský most (Jižní spojka) ve směru od Braníka na Smíchov – část vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS a zpevněná krajnice. Doprava bude vedena ve dvou stávajících jízdních pruzích.
  • Nájezdová větev z Modřanské ulice na Barrandovský most – levý jízdní pruh k místu připojení větve na Barrandovský most bude omezen. Doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu.
  • Bude omezený Barrandovský most ve směru od Braníka na Smíchov – pravý jízdní pruh v místě odpojení větve na Strakonickou a levý jízdní pruh výjezdové větve na Strakonickou ulici od odpojení větve od Barrandovského mostu. Doprava bude vedena na Barrandovském mostě ve dvou jízdních pruzích, ve výjezdové větvi pak v pravém jízdním pruhu.