Konstrukce_23_06_2023_BM

Tvorba digitálního modelu stavby Barrandovského mostu si vyžádala spolupráci dvou firem

Rekonstrukce Barrandovského mostu je první projekt zadaný TSK Praha, který je řešený kompletně v BIMu. V prostředí CDE jsou během realizace využívány elektronický stavební deník, automatizované schvalovací procesy zvané WorkFlow a společné datové úložiště, jehož součástí je digitální model projektu s jeho grafickými i negrafickými informacemi. Model slouží pro prostorovou koordinaci jednotlivých stavebních objektů, propojení rozpočtu s prvky modelu pro jeho snadnější porozumění a rovněž pro prezentační účely. Model bude po ukončení realizace předán investorovi stavby pro následnou správu mostního objektu pro zbývající životní cyklus stavby. S ohledem na rozsah modelu společnost PORR oslovila firmu Pontex se žádostí o spolupráci při jeho tvorbě pro první ze čtyř plánovaných etap rekonstrukce mostu.